Parşömen Nedir

Parşömen, üzerine yazı yazmak, resim yapmak için özel olarak hazırlanmış deri olarak tanımlanır. Başta oğlak, koyun, keçi, dana olmak üzere ceylandan eşeğe, balıktan deveye çok çeşitli hayvan derisinden parşömen yapılabilir. Eski dönemlerde ana karnındaki veya ölü doğmuş hayvanlardan yapılan parşömenin en iyi parşömen olduğu kabul edilse de bu tür parşömenin çok çok az olduğu aşikardır. Parşömen imalatı her zaman, bugün de olduğu gibi et üretiminin yan ürünüdür. Hiç bir hayvan derisinden parşömen yapmak için kesilmez. Eti için kesilen hayvanların derileri çeşitli amaçlar için değerlendirililir, parşömen de bu yan ürünlerden biridir.

parşomen nedir 1 parşomen nedir 2 parşomen nedir 3

Parşömen, M.Ö. II. yüzyılda Bergama'da bulunmuş ve bütün dillerdeki ismini bu şehirden almıştır. İcadını takip eden bin beş yüz yıl boyunca en önemli, zaman zaman da tek yazı malzemesi olan parşömen ilk İncillerin ve Kuranların kağıdı olmasının yanı sıra, antik çağ bilimini de rönesansa taşımıştır. Hiç bir parşömenin diğerinin aynı olmaması, gerektiği gibi işlendiğinde her iki yüzüne de yazılabilmesi, neredeyse yırtılamaması, alev almaması, olağanüstü dayanıklılığı, hat ve tezhip sanatına uygunluğu, üstündeki yazıların okunmasının gözü yormaması gibi özellikleri parşömeni insanlığın bulduğu en mükemmel yazı malzemesi yapmıştır. Bazen otuz kırk yıl önce kullanılmış kağıtlar zor okunurken bin beş yüz yıllık parşömenler dün yazılmış gibi görünür

parşomen nedir 4 parşomen nedir 5 parşomen nedir 6

Kağıdın yaygınlaşmasıyla daha seçkin bir konum edinen parşömen günümüzde sanatsal amaçlar için üretilmekte ve ressamlar, restoratörler, mücellitler, iç mimarlar, dekoratörler ve hattatlar tarafından; ayrıca diplomalar, davetiyeler, takdirnameler, ödüller, fahri hemşerilik belgeleri, çok özel kitaplar, kısacası seçkinlik, saygınlık, önem, kalite ve mükemmeliyet iletmesi gereken her türlü belgede kullanılmaktadır.